Công thức phân tử nào dưới đây không thể là của este :

A.

C4H8O2.                 

B.

C4H10O2.         

C.

C3H4O2.         

D.

C4H6O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C4H10O2.         

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...