Công thức phân tử của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là;

A.

CnH2nOz

B.

RCOOR

C.

CnH2n-2O2

D.

Rb(COO)abRa

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...