Công thức phân tử chung của este tạo bởi axit không no có một liên kết đôi, đơn chức và ancol thơm no đơn chức có dạng:

A.

CnH2n-6O2 (n ≥ 6).

B.

CnH2n-6O(n ≥ 6).

C.

CnH2n-8O(n ≥ 7).

D.

CnH2n-10O(n ≥ 10).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CnH2n-10O(n ≥ 10).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...