Công thức nào sau đây xác định độ lớn cảm ứng từ tạo nên bởi dây dẫn thẳng có dòng điện I, đặt trong không khí, tại một điểm cách dây dẫn một khoảng r?

A.

B = 2.10.

B.

B = 2.10-7 .

C.

B = 2π.10-7 .

D.

B = 4π.10-7 .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...