Công thức nào sau đây không đúng với định luật Saclơ?

A.

p1T2 = p2T1.

B.

p T.

C.

= HS.

D.

p t.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...