Công thức nào sau đây không cho phép ta xác định tần số góc của sóng?

A.

ω = 2πf.

B.

ω = .

C.

ω = .

D.

ω = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

ω = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...