Công thức nào dưới đây là công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện?

A.

hf = A + .

B.

hf = A +  .

C.

hf = A − .

D.

hf = 2A + .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hf = A + .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...