Công thức liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm Uh độ lớn của điện tích electron e, khối lượng electron m vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là:

A.

eUh = 2m.

B.

eUh = m.

C.

2mUh = e.

D.

2eUh = m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2eUh = m.

Công thức đúng liên hệ giữa độ lớn hiệu điện thế hãm Uh, độ lớn của điện tích electron e, khối lượng electron m vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện là eUh = .

Hay 2eUh = m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...