Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là:

A.

C2H5NH2.

B.

(CH3)2NH.

C.

C6H5NH2.

D.

(CH3)3N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C6H5NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...