Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là:

A.

R2O3.

B.

RO.

C.

RO2.

D.

R2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

RO.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...