Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là:

A.

R2O3.

B.

RO.

C.

RO2.

D.

R2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

RO.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...