Công thoát electron ra khỏi kim loại là 7,152.10−19 (J). Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng bằng λ vào một quả cầu làm bằng kim loại ấy đặt cô lập về điện thì điện thế cực đại mà quả cầu ấy đạt được bằng 5 (V). Giá trị của λ là:

A.

0,131 (μm).

B.

0,311 (μm).

C.

0,113 (μm).

D.

0,103 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,131 (μm).

Ta có: eVmax = m = − A0.

λ = = 0,131.10−6 (m) = 0,131 (μm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...