Công thoát electron ra khỏi đồng kim loại là 4,47 (eV). Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng bằng 0,15 (μm) vào quả cầu bằng đồng đặt cô lập về điện. Điện thế cực đại mà quả cầu đạt được là:

A.

1,38 (V).

B.

3,81 (V).

C.

8,31 (V).

D.

3,18 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,81 (V).

Áp dụng công thức tính điện thế cực đại của quả cầu cô lập:

eVmax = m = − A0  Vmax = ( − A0).

Thay số vào ta có: Vmax = − 4,47.1,6.10−19 = 3,81 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...