Công thoát êlectrôn cho một kim loại là 1,88 eV. Dùng kim loại này làm catôt cho một tế bào quang điện. Chiếu vào catốt một ánh sáng có bước sóng λ = 0,489 μm. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s; me= 9,1.10-31 kg; e =1,6.10-19 C. Vận tốc cực đại của êlectrôn thoát ra khỏi catốt là:

A.

4,82.105 m/s.

B.

4,82.106 m/s.

C.

1,52.106 m/s.

D.

1,52.105 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4,82.105 m/s.

Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt:

  λ0 = 0,66.10-6 m = 0,66 μm.

Từ công thức Anhxtanh: 

Thay số v0max = 4,82.105 m/s.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...