** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định:

Nếu bước sóng ánh sáng chiếu vào chỉ còn 0,303 (μm) thì hiệu điện thế hãm thay đổi thế nào? Chọn phương án trả lời đúng:

A.

Tăng, ΔU = 0,092 (V).

B.

Giảm, ΔU = 1,65 (V).

C.

Tăng, ΔU = 0,92 (V).

D.

Giảm, ΔU = 1,065 (V).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...