** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định:

Nếu bước sóng ánh sáng chiếu vào chỉ còn 0,303 (μm) thì hiệu điện thế hãm thay đổi thế nào? Chọn phương án trả lời đúng:

A.

Tăng, ΔU = 0,092 (V).

B.

Giảm, ΔU = 1,65 (V).

C.

Tăng, ΔU = 0,92 (V).

D.

Giảm, ΔU = 1,065 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tăng, ΔU = 0,092 (V).

Vì A, hc và e không thay đổi, nếu xem sự biến thiên của bước sóng là một đại lượng vi phân ta có:

Uh = .

với λ = 0,31 (μm); λ1 = 0,303 (μm) và A = 2,48.eV. Thay vào ta được:

Uh1 = = 1,527 (V); Uh2 = = 1,619 (V).

Phải tăng hiệu điện thế hãm lên ΔU = Uh2 − Uh1 = 0,092 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...