** Công thoát của Na bằng A = 2,48 (eV). Khi chiếu vào bề mặt một tấm Na ánh sáng có bước sóng λ = 0,31 (μm). Xác định:

Hiệu điện thế hãm (Uh) để dòng điện triệt tiêu có độ lớn bằng:

A.

Uh = 1,53 (V).

B.

Uh = 5,13 (V).

C.

Uh = 15,3 (V).

D.

Uh = 13,5 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Uh = 1,53 (V).

Áp dụng hệ thức của Anhxtanh về quang điện:    (1)

Theo định lí động năng:  = e.U  (2)

Từ (1) và (2) Uh = với λ1 = 0,31 (μm) và A = 2,48.eV  Uh = 1,53 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...