Công thoát của êlectron khỏi đồng là 6,625.10−19 (J). Biết hằng số Plăng là 6,625.10−34 (J.s), tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 (m/s). Giới hạn quang điện của đồng là:

A.

0,40 (μm).

B.

0,30 (μm).

C.

0,90 (μm).

D.

0,60 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...