Công suất toả thành nhiệt trong một mạch điện phụ thuộc vào:

A.

Điện trở.

B.

Cảm kháng.

C.

Dung kháng.

D.

Tổng trở của toàn mạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điện trở.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...