Công suất toả nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều trên điện trở thuần là:

A.

 = .

B.

= .

C.

= .

D.

= 2R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...