Công nghệ sinh học là:

A.

Quá trình tổng hợp các hợp chất sinh học trong công nghệ.

B.

Là công nghệ sản xuất các hợp chất sinh học trên quy mô lớn, rút ngắn thời gian và hạ giá thành hàng vạn lần.

C.

Công nghệ làm gen đột biến, cho năng suất cao.

D.

Quá trình tạo ra các cơ thể sống trong công nghệ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...