Công nghệ gen là:

A.

Công nghệ được hình thành gen nhân tạo trên quy mô lớn.

B.

Là quy trình tạo tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo đặc điểm mới.

C.

Là quy trình tạo sinh vật bằng hình thức nhân bản vô tính.

D.

Là quá trình xử lí các tác nhân lí hóa học để gây đột biến

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Là quy trình tạo tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo đặc điểm mới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...