“Cộng đồng than - thép châu Âu” thành lập khi nào?

A.

Ngày 25 - 3 - 1957.

B.

Ngày 18 - 4 - 1957.

C.

Ngày 1 - 7 - 1967.

D.

Ngày 7 - 12 - 1991

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...