Cộng đồng châu Âu (EU) được thành lập vào năm?

A.

1951 

B.

1957 

C.

1958 

D.

1967

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EU) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cộng đồng Than và Thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu, Cộng đồng nguyên tử châu Âu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...