Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 6 - 9 - 1991.

B.

Ngày 25 - 12 - 1991.

C.

Ngày 21 - 12 - 1991

D.

Ngày 28 - 9 - 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngày 21 - 12 - 1991

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...