"Cộng đồng các quốc gia độc lập – SNG" được thành lập vào

A.

đầu năm 1990. 

B.

cuối năm 1990.

C.

đầu năm 1991. 

D.

cuối năm 1991.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...