"Cộng đồng các quốc gia độc lập – SNG" được thành lập vào

A.

đầu năm 1990. 

B.

cuối năm 1990.

C.

đầu năm 1991. 

D.

cuối năm 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cuối năm 1991, "Cộng đồng các quốc gia độc lập – SNG" được thành lập gồm các nước cộng hòa của Liên Xô trước đây (trừ ba nước vùng cận Ban-tích) trong đó Liên bang Nga là nước lớn nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...