Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện

A.

quyền học tập của công dân.

B.

quyền sáng tạo của công dân.

C.

quyền được phát triển của công dân.

D.

quyền tự do của công dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện quyền được phát triển của công dân.

Vì vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...