“Công dân có thể trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình trong các cuộc họp.” là một nội dung thuộc

A.

Bình đẳng về quyền tự do ngôn luận

B.

Ý nghĩa về quyền tự do ngôn luận

C.

Nội dung về quyền tự do ngôn luận

D.

Khái niệm về quyền tự do ngôn luận

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nội dung về quyền tự do ngôn luận

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...