Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể học

A. chính quy hoặc không chính quy.
B. bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau.
C. tập trung hoặc không tập trung.
D. ở trường công lập, dân lập hoặc tư thục
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...