Công cuộc Đổi mới được manh nha từ năm 1979, và những đổi mới đầu tiên là trong lĩnh vực

A.

sản xuất nông nghiệp.

B.

sản xuất công nghiệp.

C.

giao thông vận tải

D.

thông tin liên lạc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

sản xuất nông nghiệp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...