Công cuộc đổi mới chính thức được định hình vào

A.

tháng 2 năml985.

B.

tháng 2 năm 1987.

C.

tháng 12 năm 1986

D.

tháng 12 năm 1998

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tháng 12 năm 1986

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...