Công cuộc cải tổ ở Liên Xô được tiến hành vào thời gian nào?

A.

Năm 1985.

B.

Năm 1986.

C.

Năm 1987.

D.

Năm 1990.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 1985.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...