Công cuộc cải tổ ở Liên Xô được tiến hành vào thời gian nào?

A.

Năm 1985.

B.

Năm 1986.

C.

Năm 1987.

D.

Năm 1990.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...