Công cuộc cải tổ ở Liên Xô được tiến hành trên lĩnh vực nào?

A.

Lĩnh vực kinh tế

B.

Lĩnh vực chính trị, xã hội.

C.

Lĩnh vực kinh tế, chính trị

D.

Lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...