Công của một người có khối lượng 60kg leo lên cầu thang 10m trong 3s là

A.

6000 J.

B.

3000 J.

C.

600 J.

D.

30 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...