Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1 mC song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10 cm là 1 J. Độ lớn cường độ điện trường đó là

A.

10000 V/m.

B.

1 V/m.        

C.

100 V/m.        

D.

1000 V/m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: A = qEd nên E = A/qd = 1/10-3.0,1  = 10000 V/m.

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...