Công của lực điện không phụ thuộc vào

A.

vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi

B.

cường độ điện trường

C.

hình dạng đường đi

D.

độ lớn điện tích dịch chuyển

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hình dạng đường đi

Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...