Công cần thiết để làm bứt điện tử ra khỏi catốt của một tế bào quang điện là 4.1019 (J). Cho h = 6,63.10–34 (J.s). Giới hạn quang điện của kim loại dùng ở catốt của tế bào quang điện này là:

A.

λ0 = 0,485 (μm).

B.

λ0 = 0,470 (μm).

C.

λ0 = 0,445 (μm).

D.

λ0 = 0,497 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...