Con thằn lằn bị đứt đuôi, một thời gian sau sẽ mọc lại chiếc đuôi khác. Trong trường hợp này, tín hiệu dẫn đến phân chia tế bào là

A.

tế bào già.

B.

nhiệt độ cao.

C.

tế bào bị tổn thương kích thích tế bào bên cạnh phân chia.

D.

gen đã lập trình sẵn. 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...