Con người hiện đại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác là vì:

A.

con người có hệ thống tín hiệu thứ hai.

B.

bàn tay và các ngón tay linh hoạt giúp con người chế tạo, sử dụng công cụ hợp lí từ đó tác động tới các loài sinh vật khác.

C.

con người có ngôn ngữ có thể học tập trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống.

D.

do có lao động và tư duy làm cho khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ tác động tới sự phát triển của các loài sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

do có lao động và tư duy làm cho khoa học và công nghệ phát triển mạnh mẽ tác động tới sự phát triển của các loài sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...