Con người dựa vào căn cứ nào sau đây, để phân định các mốc thời gian địa chất?

1. Sự phát triển của băng hà.

2. Sự chuyển dịch theo chiều ngang của đại lục.

3. Sự phát triền phồn thịnh của một số sinh vật.

4. Sự chuyển động tạo núi.

Phương án đúng là:

A.

1, 2.

B.

1, 2, 4.

C.

2, 4.

D.

2, 3, 4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...