Con ngựa kéo một cái xe có trọng lượng 3920N lên dốc dọc theo mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng α = 150 với vận tốc không đổi. Nếu hệ số ma sát k = 0,02 thì trên quãng đường s = 200m con ngựa phải thực hiện một công gần bằng

A.

270 kJ.

B.

180 kJ.

C.

250 kJ.

D.

220 kJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

220 kJ.

Vật được kéo đều trên mặt phẳng nghiêng nên công của lực kéo cân bằng với công của các lực cản.

AF = AF1 + AFms = (F1 + kQ)s = (F1 + kF2)s

AF = (Psinα + kPcosα)s = P(sinα + kcosα)s

Thay số ta có được công của lực kéo AF ≈ 220 kJ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...