Con lai kinh tế không dùng làm giống vì con lai F1:

A.

khó có khả năng sinh sản.

B.

sức sinh sản giảm.

C.

thế hệ sau ưu thế lai giảm.

D.

thế hệ sau sinh ít con.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thế hệ sau ưu thế lai giảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...