Con lai khác loài thường bất thụ do:

A.

bộ nhiễm sắc thể của con lai không có các cặp tương đồng.

B.

cấu tạo giải phẫu, đặc tính sinh lí của con lai xa không bình thường.

C.

không có sự tương hợp giữa nhân và tế bào chất của con lai xa.

D.

 chu kì sinh dục của con lai xa bị rối loạn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 12

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...