Con lắc thứ nhất có chu kì T1 = 2 (s), con lắc thứ 2 có chu kì có giá trị gần bằng nhưng nhỏ hơn T1 một chút. Hai con lắc trùng nhau hai lần liên tiếp 100 (s). Chu kì dao động của con lắc thứ 2 là:

A.

T2 = 0,204 (s).

B.

T2 = 2,04 (s).

C.

T2 = 1,96 (s).

D.

T2 = 0,196 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

T2 = 1,96 (s).

Gọi θ là thời gian giữa hai lần trùng phùng kế tiếp nhau, theo đề ra:

T2 < T1  θ = nT1 = (n +1)T2  

⇒ n=50

⇒T2=1,96s

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...