Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Khi vật ở vị trí cân bằng thì độ dãn của lò xo là Δ. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 3,6 cm. Người ta thấy tỉ số độ lớn của lực đàn hồi ở hai biên gấp nhau bốn lần. Biết rằng lò xo luôn bị dãn trong quá trình dao động. Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là:

A.

6 cm.

B.

4,5 cm.

C.

5 cm.

D.

5,6 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6 cm.

Vì lò xo luôn dãn trong quá trình dao động nên Δ > A.

Theo đầu bài ta có:   Δ = 6 cm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...