Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m = 400 g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hoà với cơ năng E = 25 mJ. Khi vật qua vị trí li độ –1 cm thì vật có vận tốc –25 cm/s. Tốc độ góc của vật là:

A.

25 rad/s.

B.

20 rad/s.

C.

15 rad/s.

D.

10 rad/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...