Con lắc lò xo gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ khối lượng 100 g. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo bị biến dạng một đoạn 2,5 cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng, hướng xuống sao cho lò xo bị biến dạng 6,5 cm rồi buông nhẹ vật. Năng lượng và động năng của vật khi nó cách vị trí cân bằng 2 cm là:

A.

E = 22.10-3 J; Wđ = 12.10–3 J.

B.

E = 32.10–3 J; Wđ = 24.10–3 J.

C.

E = 32.10–3 J; Wđ = 12.10-3 J.

D.

E = 32.10–3 J; Wđ = 8.10-3 J.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...