Con lắc lò xo đang dao động với phương trình: x = 5cos(6πt + ). Phát biểu nào sau đây là đúng:

A.

Tại thời điểm t = 0, quả cầu con lắc có tốc độ cực đại.

B.

Trong mỗi giây, quả cầu con lắc thực hiện được 3 dao động và đi được quãng đường 15 (cm).

C.

Trong mỗi giây, quả cầu con lắc thực hiện được 6 dao động và đi được quãng đường 120 (cm).

D.

Trong mỗi giây, quả cầu con lắc thực hiện được 3 dao động và đi được quãng đường 30 (cm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...