* Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài  = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 = 30°.

Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc α = 8° là:

A.

v = = 1,56 (m/s).

B.

v = mg(3cosα – 2cosα0) = 2,56 (m/s).

C.

v = = 2,56 (m/s).

D.

v = mg(2cosα – 2cosα0) = 1,56 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = = 1,56 (m/s).

v = .

+ Tại vị trí có li độ góc 8°: α = 8° = 0,1396 (rad) sinα = α = 0,1396 (rad)

và cosα = 1 –  = 0,990 và cosα0 = cos30° = 0,866 v = 1,56 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...