Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài  = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 <100Chu kì dao động của con lắc là:

A.

T = 2,0 (s).

B.

T = 2,5 (s).

C.

T = 1,2 (s).

D.

T = 1,5 (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

T = 2,0 (s).

Chu kì dao động của con lắc: T = 2π = 2 (s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...