* Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 = 30°.

Tốc độ và lực căng dây khi con lắc tại vị trí cân bằng là:

A.

VB = 1,62 (m/s) và FB = 0,634 (N).

B.

VB = 16,37 (m/s) và FB = 0,634 (N).

C.

VB = 1,62 (m/s) và FB = 6,34 (N).

D.

VB = 16,2 (m/s) và FB = 6,34 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

VB = 1,62 (m/s) và FB = 0,634 (N).

Vận tốc và lực căng dây khi con lắc tại vị trí cân bằng là:

Tại vị trí cân bằng: α = 0° vB = = 1,62 (m/s).

và FB = mg(3cosα – 2cosα0) = 0,634 (N).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...